ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
$13.95 USD
1 سال
$13.95 USD
1 سال
$13.95 USD
1 سال
.net
$13.95 USD
1 سال
$13.95 USD
1 سال
$13.95 USD
1 سال
.org
$13.95 USD
1 سال
$13.95 USD
1 سال
$13.95 USD
1 سال
.biz
$13.95 USD
1 سال
$13.95 USD
1 سال
$13.95 USD
1 سال
.info
$13.95 USD
1 سال
$13.95 USD
1 سال
$13.95 USD
1 سال
.ca
$19.95 USD
1 سال
$19.95 USD
1 سال
$19.95 USD
1 سال
.us
$24.95 USD
1 سال
$24.95 USD
1 سال
$24.95 USD
1 سال
.name
$16.95 USD
1 سال
$16.95 USD
1 سال
$16.95 USD
1 سال
.tv
$39.95 USD
1 سال
$39.95 USD
1 سال
$39.95 USD
1 سال
.co.uk
$13.95 USD
1 سال
$13.95 USD
1 سال
$13.95 USD
1 سال
.eu
$13.95 USD
1 سال
$13.95 USD
1 سال
$13.95 USD
1 سال
.xxx
$94.95 USD
1 سال
$94.95 USD
1 سال
$94.95 USD
1 سال
.mobi
$30.00 USD
1 سال
$30.00 USD
1 سال
$30.00 USD
1 سال
.us.com
$24.95 USD
1 سال
$24.95 USD
1 سال
$24.95 USD
1 سال
.pro
$24.95 USD
1 سال
$24.95 USD
1 سال
$24.95 USD
1 سال
.bc.ca

سال
$24.95 USD
1 سال
$24.95 USD
1 سال
.ws
$39.95 USD
1 سال
$39.95 USD
1 سال
$39.95 USD
1 سال
.cc
$39.95 USD
1 سال
$39.95 USD
1 سال
$39.95 USD
1 سال
.cn
$39.95 USD
1 سال
$39.95 USD
1 سال
$39.95 USD
1 سال
.com.cn
$39.95 USD
1 سال
$39.95 USD
1 سال
$39.95 USD
1 سال
.on.ca

سال
$24.95 USD
1 سال
$24.95 USD
1 سال
.co
$39.95 USD
1 سال
$39.95 USD
1 سال
$39.95 USD
1 سال
.tel
$19.95 USD
1 سال
$19.95 USD
1 سال
$19.95 USD
1 سال
.today
$21.95 USD
1 سال
$21.95 USD
1 سال
$21.95 USD
1 سال
.me
$21.95 USD
1 سال
$21.95 USD
1 سال
$21.95 USD
1 سال
.club
$13.95 USD
1 سال
$13.95 USD
1 سال
$13.95 USD
1 سال
.buzz
$47.95 USD
1 سال
$47.95 USD
1 سال
$47.95 USD
1 سال
.online
$47.95 USD
1 سال
$47.95 USD
1 سال
$47.95 USD
1 سال
.tips
$23.95 USD
1 سال
$23.95 USD
1 سال
$23.95 USD
1 سال
.xyz
$6.99 USD
1 سال
$6.99 USD
1 سال
N/A
.accountants
$94.79 USD
1 سال
$94.79 USD
1 سال
$94.79 USD
1 سال
.actor
$35.99 USD
1 سال
$35.99 USD
1 سال
$35.99 USD
1 سال
.adult
$89.99 USD
1 سال
$89.99 USD
1 سال
$89.99 USD
1 سال
.airforce
$29.99 USD
1 سال
$29.99 USD
1 سال
$29.99 USD
1 سال
.amsterdam
$43.19 USD
1 سال
$43.19 USD
1 سال
$43.19 USD
1 سال
.archi
$73.19 USD
1 سال
$73.19 USD
1 سال
$73.19 USD
1 سال
.army
$35.99 USD
1 سال
$35.99 USD
1 سال
$35.99 USD
1 سال
.attorney
$35.99 USD
1 سال
$35.99 USD
1 سال
$35.99 USD
1 سال
.auction
$29.99 USD
1 سال
$29.99 USD
1 سال
$29.99 USD
1 سال
.audio
$13.19 USD
1 سال
$13.19 USD
1 سال
$13.19 USD
1 سال
.auto
$2879.99 USD
1 سال
$2879.99 USD
1 سال
$2879.99 USD
1 سال
.band
$29.99 USD
1 سال
$29.99 USD
1 سال
$29.99 USD
1 سال
.bar
$71.99 USD
1 سال
$71.99 USD
1 سال
$71.99 USD
1 سال
.beer
$26.39 USD
1 سال
$26.39 USD
1 سال
$26.39 USD
1 سال
.berlin

سال
N/A
N/A
.best
$95.99 USD
1 سال
$95.99 USD
1 سال
$95.99 USD
1 سال
.bharat
$9.69 USD
1 سال
$9.69 USD
1 سال
$9.69 USD
1 سال
.bio
$58.79 USD
1 سال
$58.79 USD
1 سال
$58.79 USD
1 سال
.blackfriday

سال
N/A
N/A
.build
$71.99 USD
1 سال
$71.99 USD
1 سال
$71.99 USD
1 سال
.bz
$22.79 USD
1 سال
$22.79 USD
1 سال
$22.79 USD
1 سال
.capetown
$26.39 USD
1 سال
$26.39 USD
1 سال
$26.39 USD
1 سال
.car
$2879.99 USD
1 سال
$2879.99 USD
1 سال
$2879.99 USD
1 سال
.career
$95.99 USD
1 سال
$95.99 USD
1 سال
$95.99 USD
1 سال
.cars
$2879.99 USD
1 سال
$2879.99 USD
1 سال
$2879.99 USD
1 سال
.casa
$26.39 USD
1 سال
$26.39 USD
1 سال
$26.39 USD
1 سال
.casino
$131.99 USD
1 سال
$131.99 USD
1 سال
$131.99 USD
1 سال
.chinese mobile
$15.59 USD
1 سال
$15.59 USD
1 سال
$15.59 USD
1 سال
.chinese online
$39.59 USD
1 سال
$39.59 USD
1 سال
$39.59 USD
1 سال
.chinese org
$13.19 USD
1 سال
$13.19 USD
1 سال
$13.19 USD
1 سال
.chinese website
$101.99 USD
1 سال
$101.99 USD
1 سال
$101.99 USD
1 سال
.christmas
$28.79 USD
1 سال
$28.79 USD
1 سال
$28.79 USD
1 سال
.cloud
$22.79 USD
1 سال
$22.79 USD
1 سال
$22.79 USD
1 سال
.co.com
$29.99 USD
1 سال
$29.99 USD
1 سال
$29.99 USD
1 سال
.co.de
$10.89 USD
1 سال
$10.89 USD
1 سال
$10.89 USD
1 سال
.college
$65.99 USD
1 سال
$65.99 USD
1 سال
$65.99 USD
1 سال
.com.de
$8.39 USD
1 سال
$8.39 USD
1 سال
$8.39 USD
1 سال
.com.mx
$14.39 USD
1 سال
$23.39 USD
1 سال
$23.39 USD
1 سال
.consulting
$29.99 USD
1 سال
$29.99 USD
1 سال
$29.99 USD
1 سال
.cooking
$29.99 USD
1 سال
$29.99 USD
1 سال
$29.99 USD
1 سال
.country
$29.99 USD
1 سال
$29.99 USD
1 سال
$29.99 USD
1 سال
.credit

سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains